Πρότυπα κίνησης αρσενικού λύκου που μελετήθηκε με τη μέθοδο της τηλεμετρίας στη Βόρεια Ελλάδα (15 Noεμβρίου 2011 - 03 Μαίου 2012).
Logo_Ethniko Mitroo Arkoudas_1.jpg
Karamanlidis et al_Figure1.jpg