top of page
Top of page
© Berde Lajos Wildlife Images

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

 • Papadopoulos, E., A. Komnenou, A.A. Karamanlidis, M.A. Bexerra-Santos, D. Otranto (2022). Zoonotic Thelazia callipaeda eyeworm in brown bears (Ursus arctos): A new host in Europe. Transboundary and Emerging Diseases 69(2): 235-239. (PDF)

 • de Gabriel Hernando, M., A. A. Karamanlidis, K. Grivas, L. Krambokoukis, G. Papakostas and J. Beecham (2021). "Habitat use and selection patterns inform habitat conservation priorities of an endangered large carnivore in southern Europe." Endangered Species Research 44: 203-215. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., A. Kopatz and M. de Gabriel Hernando (2021). "Dispersal patterns of a recovering brown bear (Ursus arctos) population in a human-dominated landscape." Journal of Mammalogy. (PDF)

 • 30) de Gabriel Hernando M, Karamanlidis AA, Grivas K, Krambokoukis L, Papakostas G, Beecham J. (2020) Reduced movement of wildlife in Mediterranean landscapes: a case study of brown bears in Greece. Journal of Zoology 311: 126-136. https://doi.org.10.1111/jzo.12768 (PDF)

 • van Beeck Calkoen STS, Mühlbauer L, Andrén H, Apollonio M, Balčiauskas L, Belotti E, Carranza J, Cottam J, Filli F, Gatiso TT, Hetherington D, Karamanlidis AA, Krofel M, Kuehl HS, Linnell JDC, Müller J, Ozolins J, Premier J, Ranc N, Schmidt K, Zlatanova D, Bachmann M, Fonseca C, Ionescu O, Nyman M, Šprem N, Sunde P, Tannik M, Heurich M. 2020. Ungulate management in European national parks: Why a more integrated European policy is needed. Journal of Environmental Management 260:110068. (PDF)

 • Bonnet-Lebrun, A.-S., Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M., Renner, I. & Gimenez, O. (2019). Identifying priority conservation areas for a recovering brown bear population in Greece using citizen science data. Animal Conservation. doi:10.1111/acv.12522 (PDF)

 • Bombieri, G., Naves, J., Penteriani, V., Selva, N., Fernández-Gil, A., López-Bao, J. V., et al. (2019). Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports 9, 8573. (PDF)

 • Bautista, C., Revilla, E., Naves, J., Albrecht, J., Fernandez, N., Olszanska, A., et al. (2019). Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235, 308-316. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Skrbinšek, T., de Gabriel Hernando, M., Krambokoukis, L., Munoz-Fuentes, V., Bailey, Z., et al. (2018). History-driven population structure and asymmetric gene flow in a recovering large carnivore at the rear-edge of its European range. Heredity 120, 168. (PDF)

 • Melovski, D., von Arx, M., Avukatov, V., Breitenmoser-Würsten, C., Đurović, M., Elezi, R., et al. (2018). Using questionnaire surveys and occupancy modelling to identify conservation prioriteies for the Critically Endangered Balkan lynx Lynx lynx balcanicus. Oryx. (PDF)

 • Benazzo, A., Trucchi, E., Cahill, J. A., Delser, P. M., Mona, S., Fumagalli, M., et al. (2017). Survival and divergence in a small group: The extraordinary genomic history of the endangered Apennine brown bear stragglers. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, E9589-E9597. (PDF)

 • Papadopoulos, E., Komnenou, A., Poutachides, T., Heikkinen, P., Oksanen, A. & Karamanlidis, A. A. (2017). Detection of Dirofilaria immitis in a brown bear (Ursus arctos) in Greece. Helminthologia 54, 257-261. (PDF)

 • von Thaden, A., Cocchiararo, B., Jarausch, A., Jüngling, H., Karamanlidis, A. A., Tiesmeyer, A., et al. (2017). Assessing SNP genotyping of noninvasively collected wildlife samples using microfluidic arrays. Scientific Reports 7, 10768. (PDF)

 • 20) Bautista, C., Naves, J., Revilla, E., Fernández, N., Albrecht, J., Scharf, A. K., et al. (2016). Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology 54, 282-292. (PDF)

 • Ivanov, G., Karamanlidis, A. A., Stojanov, A., Melovski, D. & Avukatov, V. (2016). The re-establishment of the golden jackal (Canis aureus) in FYR Macedonia: Implications for conservation. Mammalian Biology 81, 326-330. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Czarnomska, S. D., Kopatz, A., Georgiadis, L. & Jedrzejewska, B. (2016). Wolf population genetics at the south-eastern edge of their European range. Mammalian Biology 81, 506-510. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L. & Kusak, J. (2016). Activity, movement, home range and habitat use of an adult gray wolf in a Mediterranean landscape in northern Greece. Mammalia 81, 95-99. (PDF)

 • Komnenou, A., Karamanlidis, A. A., Kazakos, G., Kyriazis, A. P., Avgerinou, A., Papakostas, G., et al. (2016). First successful hand rearing and release to the wild of two orphan brown bear cubs in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 67, 163-170. (PDF)

 • Naeem Awan, M., Karamanlidis, A. A., Siddique Awan, M., Ali Nawaz, M. & Kabir, M. (2016). Preliminary survey on Asiatic black bears in Kashmir Himalaya, Pakistan: Implications for preservation. International Journal of Conservation Science 7, 719-724. (PDF)

 • Beecham, J. J., de Gabriel Hernando, M., Karamanlidis, A. A., Beausoleil, R., Burguess, K., Jeong, D.-H., et al. (2015). Management implications for releasing orphaned, captive-reared bears back to the wild. Journal of Wildlife Management 79, 1327-1336. (PDF)

 • Ćirović, D., de Gabriel Hernando, M., Paunović, M. & Karamanlidis, A. A. (2015). Home range, movements, and activity patterns of a brown bear in Serbia. Ursus 26, 1-7. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Beecham, J. J., Chatziioannou, C., de Gabriel Hernando, M., Grivas, K., Krambokoukis, L., et al. (2015). Intraspecific predation on a subadult brown bear in Greece. Ursus 26, 7-10. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M., Krambokoukis, L. & Gimenez, O. (2015). Evidence of a large carnivore population recovery: counting bears in Greece. Journal for Nature Conservation 27, 10-17. (PDF)

 • 10) Stronen, A. V., Jędrzejewska, B., Pertoldi, C., Demontis, D., Randi, E., Niedziałkowska, M., et al. (2015). Genome-wide analyses suggest parallel selection for universal traits may eclipse local environmental selection in a highly mobile carnivore. Ecology and Evolution 19, 4410-4425. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Paunovic, M., Ćirovic, D., Karapandža, B., Skrbinšek, T. & Zedrosser, A. (2014). Population genetic parameters of brown bears in Serbia: implications for research and conservation. Ursus 25, 34-43. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Stojanov, A., de Gabriel Hernando, M., Ivanov, G., Kocijan, I., Melovski, D., et al. (2014). Distribution and genetic status of brown bears in FYR Macedonia: implications for conservation. Acta Theriologica 59, 119-128. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Pllaha, S., Krambokoukis, L., Shore, K. & Zedrosser, A. (2014). Preliminary brown bear survey in southeastern Albania. Ursus 25, 1-7. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Hornigold, K., Krambokoukis, L., Papakostas, G., Stefanidis, K. & Quaglietta, L. (2013). Occurrence, food habits and activity patterns of Eurasian otters Lutra lutra in northwestern Greece: implications for research and conservation. Mammalia 78, 239-243. (PDF)

 • Stronen, A. V., Czarnomska, S., Niedziałkowska, M., Jędrzejewski, W., Pertoldi, C., Pilot, M., et al. (2013). North-south differentiation and a region of high diversity in European wolves (Canis lupus). PlosOne 8, e76454. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Straka, M., Drosopoulou, E., de Gabriel Hernando, M., Kocijan, I., Paule, L., et al. (2012). Genetic diversity, structure and size of an endangered brown bear population threatened by highway construction in the Pindos Mountains, Greece. European Journal of Wildlife Research 58, 511-522. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Sanopoulos, A., Georgiadis, L. & Zedrosser, A. (2011). Structural and economic aspects of human-bear conflicts in Greece. Ursus 22, 141-151. (PDF)

 • Karamanlidis, A. A., Drosopoulou, E., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L., Krambokoukis, L., Plaha, S., et al. (2010). Non-invasive studies of brown bears using power poles. European Journal of Wildlife Research 56, 693-702. (PDF)

 • 1) Karamanlidis, A. A., Youlatos, D., Sgardelis, S. & Scouras, Z. (2007). Using sign at power poles to document presence of bears in Greece. Ursus 18, 54-62. (PDF)

 

Πρακτικά συνεδρίων

 • Karamanlidis, A. A. (2014). Conference Proceedings: 23rd International Conference on Bear Research and Management "Bears and humans in the 21st century: challenges and solutions for a peaceful coexistence". 05-11/10/2014. Thessaloniki, Greece: ARCTUROS. (PDF)

 

Πτυχιακές Εργασίες

 • Karamanlidis, A. A. (2008). Development of an innovative method for studying genetic, demographic and behavioural aspects of the brown bear (Ursus arctos). PhD Thesis. In: Department of Genetics, Development and Molecular Biology: 1-191. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. (PDF)

 

Βιβλία

 • Καραμανλίδης, Α. Α. (2010). Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. Aθήνα: Εκδόσεις KOAN.

 

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 • Lucas, P. M., Albrecht, J., De Barba, M., Selva, N., Pollock, L., Guégen, M., et al. (2019) Direct and indirect impacts of climate change and land use change over biodiversity: a case of study with the brown bear in Europe, In: International Biogeography Society Conference, 8-12 January 2019, Malaga, Spain.

 • Cipollone, M., Valfre, D., Baliva, S., Tavone, A., Tomei, L., de Persiis, M., et al. (2018) The Marsican brown bear (Ursus arctos marsicanus): a flagship species for rewilding in the Central Apennines, In: 26th International Conference on Bear Research & Management, 16-21 September 2018, Ljubljana, Slovenia.

 • Karamanlidis, A. A., Bautista, C., Faulkner, S. C., de Gabriel Hernando, M., Gimenez, O., Kopatz, A., et al. (2018) Large carnivore population recoveries: understanding the remarkable comeback of brown bears in Greece, In: 26th International Conference on Bear Research & Management, 16-21 September 2018, Ljubljana Slovenia.

 • Bautista, C., Revilla, E., Naves, J., Albrecht, J., Fernández, N., Adamec, M., et al. (2017) Management of large carnivore damage in Europe: mitigating or perpetuating conflicts?, In: 25th International Conference on Bear Research and Management,  Quito, Ecuador.

 • Bautista, C., Naves, J., Revilla, E., Fernández, N., Albrecht, J., Scharf, A. K., et al. (2016) Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale, In: 24th International Conference on Bear Research and Management. ,  Anchorage, USA.

 • Bautista Leon, C., Selva, N., Fernandez, N., Revilla, E., Scharf, A. K., Karamanlidis, A. A., et al. (2015) Large-scale factors associated with brown bear damages in Europe, In: 27th International Congress for Conservation Biology & 4th European Congress for Conservation Biology, 2-6 August 2015, Motpellier, France, 51-52.

 • Bautista Leon, C., Selva, N., Fernandez, N., Revilla, E., Scharf, A. K., Karamanlidis, A. A., et al. (2015) Economic aspects of brown bear damage ecology in Europe, In: 27th International Congress for Conservation Biology & 4th European Congress for Conservation Biology, 2-6 August 2015, Motpellier, France, 52.

 • Bonnet-Lebrun, A.-S., Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M. & Gimenez, O. (2015) Dealing with observer bias when mapping species distributions using citizen science data: an example on brown bears in Greece, In: 27th International Congress for Conservation Biology & 4th European Congress for Conservation Biology, 2-6 August 2015, Montpellier, France, 79.

 • Czarnomska, S. D., Stronen, A. V., Pertoldi, C., Demontis, D., Randi, E., Niedziałkowska, M., et al. (2013) North-south axis in the genetic structure of European wolves, In: Wolves and Humans at the Crossroads, 2013 International Wolf Symposium, October 10-13, Duluth, Minnesota, USA.

 • Karamanlidis, A. A., Beecham, J., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L., Grivas, K., Krambokoukis, L., et al. (2012) Monitoring the effects of the highway Siatista - Krystallopygi (K45) on wildlife in Greece, In: 12th International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean, 18-22/06/2012, Athens, Greece, 79.

 • Karamanlidis, A. A., Beecham, J., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L. & Grivas, K. (2012) Monitoring the effects of the Egnatia highway (Siatista - Krystallopygi) on wildlife in Greece, In: "Safeguarding ecological functions across transport infrastructure" IENE International Conference, 21-24/10/2012, Potsdam, Germany, 153.

 • Karamanlidis, A. A., Georgiadis, L., Krambokoukis, L., Panagiotopoulos, N. & Papakostas, G. (2012) The Hellenic Roadkill Observatory, In: "Safeguarding ecological functions across transport infrastructure" IENE International Conference, 21-24/10/2012, Potsdam, Germany, 215.

 • Karamanlidis, A. A., Beecham, J., Bousbouras, D., de Gabriel Hernando, M., Evangelou, C., Georgiadis, L., et al. (2012) Bear - vehicle collisions: a holistic approach to evaluating and mitigating the effects of this new conservation threat to brown bears in Greece, In: 21st International Conference on Bear Research and Management, 26-30 November, New Delhi, India, 64.

 • Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L., Krambokoukis, L. & Papakostas, G. (2012) The Hellenic Bear Register: implications for conservation after a decade of genetic monitoring of brown bears in Greece, In: 21st International Conference on Bear Research and Management, 26-30 November, New Delhi, India, 46.

 • Karamanlidis, A. A., Avgerinou, M., Beecham, J., Georgiadis, L., Komnenou, A. & Stefanidis, K. (2012) First successful rehabilitation and release attempt of orphaned brown bears in Greece, In: 21st International Conference on Bear Research and Management, 26-30 November, New Delhi, India, 186.

 • Petridou, V., Georgiadis, L., Karamanlidis, A. A., Bousbouras, D. & Krambokoukis, L. (2012) Public awareness for wildlife and road conflicts in Greece, In: "Safeguarding ecological functions across transport infrastructure" IENE International Conference, 21-24/10/2012, Potsdam, Germany, 163.

 • Stronen, A. V., Czarnomska, S., Niedziałkowska, M., Jędrzejewski, W., Pertoldi, C., Pilot, M., et al. (2012) European wolf (Canis lupus) genetic structure indicates a primary north-south axis, In: 86th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, 4-8/09/2012, Frankfurt a. M., Germany, 20.

 • Karamanlidis, A. A., Beecham, J., Bousbouras, D., de Gabriel Hernando, M., Grivas, K., Krambokoukis, L., et al. (2011) Bear - vehicle collisions: monitoring the effects of a new source of mortality in an endangered population of brown bears in Greece, In: "Highways and wildlife: How do they coexist?" Scientific Workshop IENE, 21-24/09/2011, Nymfeo & Kastoria, Region of West Macedonia, Greece, 21-22.

 • Georgiadis, L., Sindičic, M., Giannatos, G., Jerina, K., Karamanlidis, A. A., Kunovac, S., et al. (2010) Conservation status of brown bears in the Dinara - Pindos and Stara Planina - Rila - Rhodopi Mountains, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 97.

 • Georgiadis, L., Bousbouras, D., Chouvardas, D., Evangelou, C., Krambokoukis, L., Lampou, E., et al. (2010) Identification of corridors and linkage zones for brown bears as a compensation measure to the impacts of the construction of the E65 highway in central Greece, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 98.

 • Karamanlidis, A. A., de Barba, M., Filacorda, S., Georgiadis, L., Groff, C., Kocijan, I., et al. (2010) Bringing together genetic research on brown bear in the Alps - Dinara - Pindos and Carpathian mountains, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 79.

 • Karamanlidis, A. A., Pllaha, S., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L., Krambokoukis, L., Shore, K., et al. (2010) Conservation status of brown bears in southern Albania, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 87.

 • Karamanlidis, A. A., Paunovic, M., Cirovic, D., de Gabriel Hernando, M., Georgiadis, L., Karapandza, B., et al. (2010) Non-invasive genetic monitoring of brown bears in Serbia, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 121.

 • Karamanlidis, A. A., Straka, M., de Gabriel Hernando, M., Drosopoulou, E., Georgiadis, L., Krambokoukis, L., et al. (2010) Genetic status of brown bears in northern Greece prior to the construction of the Egnatia highway, In: 19th International Conference on Bear Research and Management, 16-22/05/2010, Tbilisi, Georgia, 95.

 • Georgiadis, L., Bousbouras, D., Giannatos, G., Krambokoukis, L., Trivourea, M., Korakis, G., et al. (2009) Wildlife conservation of transboundary mountain areas in north-western Greece, In: 2nd European Congress on Conservation Biology, 01-05/09/09, Prague, Czech Republic, 72.

 • Straka, M., Paule, L., Ionescu, O., Karamanlidis, A. A., Georgiadis, L. & Stofik, J. (2009) Microsatellite variation within brown bear populations: Carpathian versus Balkan, In: "Balkans - Hot spots of ancient and present genetic diversity", 17-20/06/09, Sofia, Bulgaria.

 • Giannatos, G., Georgiadis, L. & Karamanlidis, A. A. (2007) Using historical records to evaluate the past distribution of brown bears in Greece, In: 18th International Conference on Bear Research and Management, 4-11/11/2007, Monterey, Mexico, 192.

 • Karamanlidis, A. A., Youlatos, D., Sgardelis, S. & Scouras, Z. (2007) Marking behaviour as a conservation tool for Ursus arctos, In: Vth International Symposium on Wild Fauna. WAVES Greece, 22-27/09/07, Chalkidiki, Greece, 56.

 • Karamanlidis, A. A., Youlatos, D., Sgardelis, S. & Scouras, Z. (2007) Marking behavior of brown bears in Greece, In: 18th International Conference on Bear Research and Management, 4-11/11/2007, Monterey, Mexico, 58.

 • Pilides, C., Bousbouras, D., Georgiadis, L. & Karamanlidis, A. A. (2007) The status of the brown bear in northwestern Greece, In: 18th International Conference on Bear Research and Management, 4-11/11/2007, Monterey, Mexico, 193.

 • Pilidis, C., Bousbouras, D., Georgiadis, L. & Karamanlidis, A. A. (2007) Evaluating the status of the brown bear in northwestern Greece: a preliminary survey, In: Vth International Symposium on Wild Fauna. WAVES Greece, 22-27/09/07, Chalkidiki, Greece, 55.

 • Starkie, G. & Karamanlidis, A. A. (2007) The environmental factors affecting power pole-related marking behavior by brown bears in Greece, In: 18th International Conference on Bear Research and Management, 4-11/11/2007, Monterey, Mexico, 194.

 • Karamanlidis, A. A., Youlatos, D., Sgardelis, S. & Scouras, Z. (2006) A new innovative method for studying brown bears in Greece, In: 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, 26-30/06/06, Patras, Greece, 49.

 • Karamanlidis, A. A., Drosopoulou, E., Kementsietzidou, S. & Scouras, Z. (2005) Marking behaviour of brown bears in Greece, In: 16th International Conference on Bear Research and Management, 27/09 - 01/10/05, Riva del Garda, Italy, 106-107.

 • Karamanlidis, A. A., Sanopoulos, A. & Scouras, Z. (2005) Evaluating livestock depredation and crop damage by brown bears in Greece, In: 16th International Conference on Bear Research and Management, 27/09 - 01/10/05, Riva del Garda, Italy, 107-108.

 • Mertzanis, Y., Sgardelis, S., Kallimanis, A., Aravidis, I., Isaak, I., Karamanlidis, A. A., et al. (2005) Bear movements and bear habitat use in Pindos mountain range, NW Greece: Application for the evaluation of highway “Via Egnatia” mitigation measures, In: 16th International Conference on Bear Research and Management, 27/09 - 01/10/05, Riva del Garda, Italy, 120-121.

 • Sanopoulos, A. & Karamanlidis, A. A. (2005) Making life in the field easier: development of a low-end GIS-based tool for the assistance in bear field research, In: 16th International Conference on Bear Research and Management, 27/09 - 01/10/05, Riva del Garda, Italy, 142-143.

 • Vittas, S., Drosopoulou, E., Oikonomikos, N., Karamanlidis, A. A. & Scouras, Z. (2005) Genetic study of the bear population in the area of Grevena by the use of molecular markers, In: 27th Conference of the Hellenic Society of Biological Sciences, 12-15/05/05, Nafplio, Greece, 43.

 • Vittas, S., Oikonomikos, N., Karamanlidis, A. A., Drosopoulou, E. & Scouras, Z. (2005) Genetic study of the greek brown bear population in the area of Grevena, In: 16th International Conference on Bear Research and Management, 27/09 - 01/10/05, Riva del Garda, Italy, 158-159.

 • Drosopoulou, E., Vittas, S., Karamanlidis, A. A. & Scouras, Z. (2004) Genetic study of the brown bear population in the area of Grevena with the use of molecular markers, In: "Biodiversity & Global Change". Annual Conference of the Hellenic Society of Ecologists and the Hellenic Zoological Society, 18-21/11/04, Mytilini, Greece, 53-57.

 • Kallimanis, A., Sgardelis, S., Mertzanis, Y., Aravidis, I., Isaak, I., Karamanlidis, A. A., et al. (2004) Habitat suitability and spatial behaviour of the bear (Ursus arctos) in different periods of the day in Northern Pindos, In: "Biodiversity & Global Change". Annual Conference of the Hellenic Society of Ecologists and the Hellenic Zoological Society, 18-21/11/04, Mytilini, Greece, 99.

 • Karamanlidis, A. A., Mertzanis, Y. & Scouras, Z. (2004) Strange marking behavior of brown bears in Greece, In: 15th International Conference on Bear Research and Management, 07-14/02/04, San Diego, CA, USA, 63.

 • Karamanlidis, A. A., Mertzanis, Y. & Scouras, Z. (2004) Evaluating a field method for assessing brown bear distribution and population status in Greece, In: 15th International Conference on Bear Research and Management, 07-14/02/04, San Diego, CA, USA, 38.

 • Κaramanlidis, A. A., Mertzanis, Y. & Scouras, Z. (2004) Evaluating a field method for assessing brown bear distribution and population status in Greece, In: 15th International Conference on Bear Research and Management, 07-14/02/04, San Diego, CA, USA, 38.

 • Drosopoulou, E., Karamanlidis, A. A., Kourtidis, A. & Scouras, Z. (2003) Preliminary results of the study of a brown bear population in the area of Grevena with the use of genetic markers, In: Annual Conference of the Hellenic Society of Ecologists,  Thessaloniki, Greece,

 • Mertzanis, G., Iliopoulos, Y., Isaak, I., Karamanlidis, A. A., Riegler, A., Riegler, S., et al. (2003) Preliminary results of the first highway-construction mitigation measure monitoring programme in Greece, In: 9th IENE Meeting "Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure", 11-12/11/03, Brussels, Belgium, 44-46.

 

Διεθνή περιοδικά (χωρίς κρίση)

 • Karamanlidis, A. A. (2012). Monitoring the effects of the "Egnatia" highway (Section Siatista - Kastoria - Krystallopygi) on brown bears in northern Greece. International Bear News 21, 2: 24-25.

 • Avgerinou, M., Stefanidis, K. & Karamanlidis, A. A. (2011). First reintroduction attempt of brown bears in Greece. International Bear News 20, 4: 43-44.

 • Karamanlidis, A. A. (2011). Dealing with bear - vehicle accidents in Greece. International Bear News 20, 2: 27.

 • Karamanlidis, A. A. (2010). First genetic assessment of the brown bear (Ursus arctos) population in Greece. International Bear News 19, 2: 8-9.

 • Karamanlidis, A. A. (2010). New highway monitoring efforts in Greece: the Egnatia motorway vertical axis "Siatista - Kastoria - Kristalopigi" project. International Bear News 19, 2: 9-10.

 • Georgiadis, L. & Karamanlidis, A. A. (2009). SEE.ERA – net: strengthening brown bear conservation in the Balkans. International Bear News 18, 2: 16-17.

 • Karamanlidis, A. A., Georgiadis, L. & Zedrosser, A. (2009). The “Southwestern Balkans Bear Register”: a tool in the conservation of brown bears in the southwestern Balkans. International Bear News 18, 1: 13-14.

 • Karamanlidis, A. A. & Georgiadis, L. (2009). Brown bear habitat fragmentation in Greece: monitoring the effects of the construction of the “E65” highway. International Bear News 18, 2: 16.

 • Karamanlidis, A. A. (2009). Brown bear - Human conflicts in Greece. International Bear News 18, 3: 18.

 • Karamanlidis, A. A. (2009). 2nd International Workshop on the genetic study of the Alps-Dinara-Pindos and Carpathian brown bear populations. International Bear News 18, 3: 19.

 • Karamanlidis, A. A. (2009). New Environmental Centre on brown bears in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. International Bear News 18, 3: 21.

 • Karamanlidis, A. A., de Gabriel Hernando, M., Krambokoukis, L. & Georgiadis, L. (2008). Monitoring the status of Bears in Greece: The “Hellenic Bear Register”. International Bear News 17, 2: 16-17.

 • Karamanlidis, A. A., Krambokoukis, L. & Kantiros, D. (2008). Challenges and problems arising from the range expansion of brown bears in Greece. International Bear News 17, 2: 17.

 • Karamanlidis, A. A., Georgiadis, L., Zedrosser, A., Savkovic, R. & Pllaha, S. (2008). Evaluating the status of brown bears in Albania and FYROM. International Bear News 17, 2: 18.

 • Godes, K., Mertzanis, Y. & Karamanlidis, A. A. (2007). Getting a second chance in Greece. International Bear News 16, 4: 13.

 • Karamanlidis, A. A. (2007). Brown bears finding their way home. International Bear News 16, 2: 12-13.

 • Karamanlidis, A. A. (2007). A grim year for nature in Greece. International Bear News 16, 4: 14.

 • Karamanlidis, A. A. (2007). Building highways in Greece the bear – friendly way: the “E65” highway. International Bear News 16, 4: 13.

 • Karamanlidis, A. A. (2006). 2005: A year of mixed messages for the future of brown bears in Greece. International Bear News 15, 1: 11.

 • Karamanlidis, A. A. (2006). Rare footage from Greece of a female bear with two cubs. International Bear News 15, 3: 9-11.

 • Karamanlidis, A. A. (2006). Is dedication alone enough to save bears in Greece? International Bear News 15, 4: 11-12.

 • Karamanlidis, A. A. (2005). Bears in Greece: Cars and Power Poles. International Bear News 14, 2: 22-23.

 • Karamanlidis, A. A. & Mertzanis, Y. (2004). Fatal bear-car collision. International Bear News 13, 4: 24.

 • Karamanlidis, A. A. & Y., M. (2004). Northern Greece: Rare Attack by Bear. International Bear News 13, 4: 24.

 • Karamanlidis, A. A. & Y., M. (2003). Paving a new way for brown bears in Greece. International Bear News 12, 3: 8-9.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Πρακτικά συνεδρίων
Πτυχιακές εργασίες
Βιβλία
Παρουσιάσεις σε συνέδρια
Διεθνή περιοδικά (χωρίς κρίση)
bottom of page